Volám sa Alexander Varšík. Narodil som sa v roku 1962. V rokoch 1977 – 1981 som absolvoval Strednú umeleckopriemyselnú školu v Košiciach, odbor propagačná grafika.

 

Spoločné výstavy:

  • 1992 – Jarný výtvarný salón Košice
  • 1992 – Jesenný výtvarný salón Košice

 

Samostatné výstavy:

  • 1992 – Dialógy – Klub architektov Košice
  • 1997 – Úlety fantázie – Šarišská galéria Prešov
  • 1997 – Úlety fantázie II. – Cukráreň Victoria Prešov

 

V priebehu svojho tvorivého života som vyskúšal viacero štýlov, až som svoj domovský prístav našiel v optickom umení. V objavovaní jeho variácií nachádzam radosť z maľovania a neukojiteľnú zvedavosť, čo nové sa objaví na ďalšom bielom plátne.

 

 

 

My name is Alexander Varšík. I was born in 1962. In 1977 – 1981 I studied at Secondary School of Applied Arts in Kosice, Department of promotional Grafhics.

 

Joint exibitions:

  • 1992 – Spring art salon Kosice
  • 1992 – Autumn art salon Kosice

 

Solo exibitions:

  • 1992 – Dialogues – Architects Club Kosice
  • 1997 – Drifts of the imagination – Saris Gallery Presov
  • 1997 – Drifts of the imagination II. – Confectionery Victoria Presov

 

Troughout my creative life I ve tried several styles until I have found my home port in the op – art. I found joy of painting and insatiable curiosity of what new will appear on the next canvas, by discovering of its variations.

 

 

 

 

Alexander Varšík
Copyright